Youth

Đăng ký tài khoản

Để tìm kiếm ứng viên phù hợp nhất cho doanh nghiệp, vui lòng điền thông tin, thực hiện các bước.

QUY ĐỊNH

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

XÁC NHẬN

Quy định khi đăng ký tài khoản doanh nghiệp

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, Youth+ không cho phép một người dùng tạo nhiều tài khoản khác nhau.
Nếu phát hiện vi phạm, Youth+ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ tới tất cả các tài khoản trùng lặp hoặc chặn toàn bộ truy cập tới hệ thống website của Youth+.
Đối với trường hợp khách hàng đã sử dụng hết 3 tin tuyển dụng miễn phí, Youth+ hỗ trợ kích hoạt đăng tin tuyển dụng không giới hạn sau khi quý doanh nghiệp cung cấp thông tin giấy phép kinh doanh.